Nasz zespół

Lubdent stomatologia nasi lekarze
Katarzyna Kuczko-Sułek

Katarzyna Kuczko-Sułek

lekarz stomatolog | spec. stomatologii zachowawczej z endodoncją

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, której dyplom uzyskała w 2000 roku. W 2006 roku po złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 2004 roku otworzyła własną praktykę stomatologiczną w Nowym Centrum Lubonia i czuwa nad jej stałym rozwojem do dnia dzisiejszego. Uczestniczy w wielu sympozjach i konferencjach naukowych ze wszystkich dziedzin stomatologii.

Edyta Sołkiewicz

Edyta Sołkiewicz

dr n. med. | lekarz stomatolog spec. chirurgii stomatologicznej

Dr Edyta Sołkiewicz ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziale lekarsko-dentystycznym w 1994 roku . Od tego czasu jest zatrudniona w Katedrze i klinice chirurgii stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, obecnie na stanowisku st. wykładowcy. W 2001 roku obroniła pracę doktorską o tematyce dotyczącej złamań żuchwy.

Dr Edyta Sołkiewicz jest autorem licznych prac naukowych z dziedziny chirurgii oraz uczestniczyła w wielu szkoleniach z tej dziedziny. Przez wiele lat pełniła funkcję rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Małgorzata Jakubczyk

Małgorzata Jakubczyk

lekarz stomatolog

W 2005 roku ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu. Szczególnie bliskie jej dziedziny stomatologii to stomatologia zachowawcza, endodoncja i protetyka stomatologiczna. Wiedzę swą systematycznie poszerza, aby zawsze leczyć pacjentów zgodnie z najnowszymi metodami.

Maria Tomczak

Maria Tomczak

asystentka stomatologiczna

Dyplomowana asystentka stomatologiczna. Absolwentka pomaturalnej szkoły Plus Edukacja w Poznaniu. Dba o przestrzeganie oraz aktualizację procedur dezynfekcji i sterylizacji. Czynnie asystuje w zabiegach chirurgii stomatologicznej także w procedurach implantologicznych.